Blog 2022-08-15T13:54:46+00:00

Blog

SPRAWY FRANKOWE – NAJNOWSZA OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE z dnia 16 lutego 2023 r., C-520/21

SPRAWY FRANKOWE - NAJNOWSZA OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE z dnia 16 lutego 2023 r., C-520/21 Liczba spraw frankowych w polskich sądach nieustannie rośnie. Mówi się, że aż jedna trzecia [...]

Przeniesienie skazanego do innego zakładu karnego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności

Przeniesienie do innego zakładu karnego Zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu karnego wykonawczego, skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub zabezpieczenie zakładzie [...]

Kary pieniężne za utrudnianie kontaktów z dzieckiem w przypadku braku chęci dziecka do spotkań z rodzicem

Kary pieniężne za utrudnianie kontaktów z dzieckiem w przypadku braku chęci dziecka do spotkań z rodzicem W dniu 22 czerwca 2022 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż nałożenie na rodzica [...]

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica / Wyrobienie paszportu bez zgody drugiego rodzica

Wyjazd z dzieckiem za granicę bez zgody drugiego rodzica / Wyrobienie paszportu bez zgody drugiego rodzica Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje [...]

Odpowiedzialność podatkowa małżonka za zobowiązania podatkowe, a rozdzielność majątkowa

Odpowiedzialność podatkowa małżonka, a rozdzielność majątkowa Zgodnie z zasadami ogólnymi wynikającymi z Ordynacji podatkowej, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe. Zatem w sytuacji, kiedy małżonkowie zawarli umowę [...]

Czy pracodawca może wymagać od pracownika informacji dotyczącej szczepienia na COVID-19?

Czy pracodawca może wymagać od pracownika informacji dotyczącej szczepienia na COVID-19? Czy taką informację ma obowiązek udzielić potencjalny pracownik? Czy jako pracodawca mogę uzależnić podpisanie umowy od informacji dot. [...]

Dział spadku – czy spadkobierca, który sprawował osobistą opiekę nad spadkodawcą może dochodzić rozliczeń z tego tytułu od pozostałych spadkobierców?

Dział spadku – czy spadkobierca, który sprawował osobistą opiekę nad spadkodawcą może dochodzić rozliczeń z tego tytułu od pozostałych spadkobierców? W niniejszym artykule adwokat z Kancelarii Kozieradzki Kożuchowski Adwokaci przybliży kwestie [...]

Czy niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy zawsze wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkodawcy?

Czy niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie sześciu miesięcy zawsze wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkodawcy? W niniejszym artykule adwokat z Kancelarii Kozieradzki Kożuchowski Adwokaci Sp.p., przybliży [...]

Ekwiwalent pieniężny w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

Ekwiwalent pieniężny w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy W przypadku niewykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy [...]

Wydziedziczenie – czyli kiedy spadkodawca może pozbawić uprawionych prawa do zachowku

Wydziedziczenie – czyli kiedy spadkodawca może pozbawić uprawionych prawa do zachowku W jednej z wcześniejszych publikacji Zachowek – komu przysługuje i w jakiej wysokości, opisane zostały główne założenia jednej [...]

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzeczeniem o winie – czy można zmienić swoje stanowisko w trakcie procesu

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód z orzeczeniem o winie – czy można zmienić swoje stanowisko w trakcie procesu W poprzednich publikacjach na naszym blogu, adwokat od spraw [...]

Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków

Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z małżonków Wiele osób, które zgłaszają się do naszych prawników zadaje pytania dotyczące odpowiedzialności majątkiem wspólnym małżonków w przypadku zaciągnięcia przez jednego z [...]

Rejestr beneficjentów rzeczywistych a tarcza antykryzysowa

Rejestr beneficjentów rzeczywistych a tarcza antykryzysowa Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, zwany dalej „Rejestrem”, jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji [...]

Becikowe

Becikowe Powszechnie znane becikowe oznacza jednorazową zapomogę w razie urodzenia się dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. [...]

Rozliczenie wydatków i nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich

Rozliczenie wydatków i nakładów z majątku wspólnego małżonków na majątek osobisty jednego z nich W przypadku rozwiązania małżeństwa przez rozwód pomiędzy małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Ten stan rzeczy [...]

Prowadzenie pojazdu po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania karnego

Prowadzenie pojazdu po alkoholu – warunkowe umorzenie postępowania karnego W jednym z poprzednich artykułów omówiliśmy instytucję dobrowolnego poddania się karze w postępowaniu karnym, która to zgodnie doświadczeniem naszych adwokatów [...]